Työväenmusiikkiin liittyvää kirjallisuutta

Kuva Tiina Pelkonen