Käyttöehdot

Työväenlaulu-sivusto (www.tyovaenlaulu.fi) on epäkaupallinen web-palvelu. Kaupallinen toiminta, esimerkiksi maksullisten äänitteiden, valokuvien, videoiden, elokuvien, kirjojen ja muun aineiston myynti näiden sivujen välityksellä on kielletty.
Vakuutan, että minulla on riittävät immateriaalioikeudet kaikkeen siihen aineistoon, jota julkaisen Työväenlaulu-sivustolla. Sitoudun olemaan julkaisematta sopimatonta tai loukkaavaa aineistoa.
Olen tietoinen siitä, että sivuston ylläpitäjä voi etukäteen varoittamatta poistaa sellaista julkaisemaani aineistoa, jonka se katsoo rikkovan näitä käyttöehtoja.