Laulu ottaa kantaa

0

Laulu ottaa kantaa -sivusto kokoaa piiriinsä ihmisiä ja lauluja, jotka ovat vähäosaisten puolella sekä ottavat kantaa demokratian, tasa-arvon, rauhan, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.

Sivusto kokoaa yhteen musiikin tekijät ja harrastajat sekä tilaisuuksien järjestäjät. Sen piiriin kuuluvat myös työväenmusiikin historian tutkijat ja tutkimusta avustavat henkilöt.

Laulu ottaa kantaa -portaali syntyi osana Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanketta. Hankkeen kiireisin toimenpide oli käynnistää sotien jälkeisen ajan kisällilaulujen keräys kesällä 2016. Keräystä koordinoi elokuvamusiikkituottaja Timo ”Tipi” Tuovinen, joka vuonna 1978 kokosi Suomalaisia työväenlauluja 1890–1938 -julkaisun yhdessä edesmenneen Ilpo Saunion kanssa.

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hankkeessa panostettiin uusien yhteiskunnallisten laulujen luomiseen. Lauluntekijöille järjestettiin Helsingissä kantaa ottavan laulun -työpajoja sekä klubeja, joissa uudet laulut tekijöineen pääsivät estradille. Näitä työpajoja ja klubeja järjestetään edelleen eri puolella Suomea.

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanke käynnistyi syksyllä 2015 muutaman työväenmusiikin parissa pitkään työskennelleen aloitteesta. Hanke kesti kolme vuotta. Sivistys- ja kulttuurijärjestö Työväen Sivistysliitto TSL hallinnoi hanketta, jossa oli mukana yksittäisiä musiikin ystäviä, taiteilijoita ja tutkijoita sekä työväen kulttuurijärjestöjä koko vasemmiston kentästä.

Hanke on saanut tukea Kansan Sivistysrahastolta, Alfred Kordelinin säätiöltä ja Kuluttajaosuustoiminnan säätiöltä.

Laulu ottaa kantaa -sivuston toimituskunnassa ovat:

Jaakko Suni, Työväen Sivistysliitto TSL
Reetta Laitinen, Kansan Arkisto
Riina Näsi, Kansan Sivistystyön Liitto/ KSL Opintokeskus
Tiina Pelkonen, Acamedia
Natasha Petrell, Acamedia
Mikko Perkoila, muusikko
Saijaleena Rantanen, Sibelius-Akatemia
Timo Tigerstedt, Työväen Arkisto
Heta Tolvanen, Työväen Arkisto
Timo ”Tipi” Tuovinen, levytuottaja, musiikin historian tutkija

Työväen Sivistysliitto TSL

KSL-opintokeskus

Työväen arkisto

Kansan Arkisto

Riihi säätiö

Alfred Kordelinin säätiö

Kansan Sivistysrahasto

Kuluttajaosuustoiminnan säätiö