Laulu ottaa kantaa

0

Laulu ottaa kantaa -sivusto kokoaa piiriinsä ihmisiä ja lauluja, jotka ovat vähäosaisten puolella sekä ottavat kantaa demokratian, tasa-arvon, rauhan, suvaitsevaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.

Sivusto kokoaa yhteen musiikin tekijät ja harrastajat sekä tilaisuuksien järjestäjät. Sen piiriin kuuluvat myös työväenmusiikin historian tutkijat ja tutkimusta avustavat henkilöt.

Rekisteröidyttyäsi sivustolle voit verkostoitua muiden alan harrastajien kanssa. Voit saada sen kautta keikkoja sekä löytää esiintyjän tilaisuuteesi, hyviä lauluja yhtyeellesi ja sovittajan toivomallesi laululle. Rekisteröityneenä voit luoda itsellesi profiilin sekä ladata sinne aineistoa, jonka julkaisemiseen sinulla on lupa.

Laulu ottaa kantaa -portaali on osa Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanketta. Hankkeen kiireisin toimenpide oli käynnistää sotien jälkeisen ajan kisällilaulujen keräys kesällä 2016. Keräystä koordinoi elokuvamusiikkituottaja Timo ”Tipi” Tuovinen, joka vuonna 1978 kokosi Suomalaisia työväenlauluja 1890–1938 -julkaisun yhdessä edesmenneen Ilpo Saunion kanssa.

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanke panostaa myös uusien yhteiskunnallisten laulujen luomiseen. Lauluntekijöille järjestetään Helsingissä kantaa ottavan laulun -työpajoja sekä klubeja, joissa uudet laulut tekijöineen pääsevät estradille.

Työväenkulttuuri talteen ja eläväksi -hanke käynnistyi syksyllä 2015 muutaman työväenmusiikin parissa pitkään työskennelleen aloitteesta. Sivistys- ja kulttuurijärjestö Työväen Sivistysliitto TSL hallinnoi hanketta, jossa on mukana yksittäisiä musiikin ystäviä, taiteilijoita ja tutkijoita sekä työväen kulttuurijärjestöjä koko vasemmiston kentästä.

Hanke on saanut tukea Kansan Sivistysrahastolta ja Alfred Kordelinin säätiöltä.

Hankkeen suojelijana toimi musiikkivaikuttaja, puhemies emeritus Matti Ahde.

Laulu ottaa kantaa -sivuston toimituskunnassa ovat:
Tuomas Finne, TSL Helsingin opintojärjestö
Merja Leskinen, Työväen Sivistysliitto TSL
Reetta Laitinen, Kansan Arkisto
Jutta Lithovius, Kansan Sivistystyön Liitto/ KSL Opintokeskus
Tiina Pelkonen, Acamedia
Natasha Petrell, Acamedia
Mikko Perkoila, muusikko
Saijaleena Rantanen, Sibelius-Akatemia
Timo Tigerstedt, Työväen Arkisto
Heta Tolvanen, Työväen Arkisto
Timo ”Tipi” Tuovinen, levytuottaja, musiikin historian tutkija

Työväen Sivistysliitto TSL

KSL-opintokeskus

Työväen arkisto

Kansan Arkisto

Riihi säätiö

Alfred Kordelinin säätiö

Kansan Sivistysrahasto