Työväenmusiikkiin liittyvää kirjallisuutta

0
Kuva Tiina Pelkonen

Donner, Philip 1986. Ääretön pauhu… Hahmotelmia 70-luvun poliittisesta laululiikkeestä. Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti.   

Forss, Timo Kalevi 2015. Toverit, herätkää: poliittinen laululiike Suomessa. Helsinki: Into.  

Gronow, Pekka 1969. Työväen lauluperinne. Teoksessa Matti Hako (toim.), Työväenliike kulttuuritekijänä. Helsinki: Kirjayhtymä.

Gronow, Pekka 1970. Kisällilaulu. Esitelmä prof. Matti Kuusen seminaarissa 20.1.1970. Helsinki, Työväenliikkeen kirjasto.

Gronow, Pekka 1973. Laulukirja. Työväen lauluja kahdeksalta vuosikymmeneltä. Helsinki: Tammi.  

Gronow, Pekka 1976. Kisällilaulu. Teoksessa Heikki Laitinen & Simo Westerholm (toim.), Paimensoittimista kisällilauluun. Kaustinen: Kansanmusiikki-instituutti.

Gronow, Pekka 1980. Työväenlaulut yhteiskunnallisena ilmiönä. Teoksessa Ilpo Saunio (toim.), Mitä työväenlaulut ovat? Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti.

Hako, Matti 1969. Työväenliike kulttuuritekijänä. Helsinki: Kirjayhtymä.

Hako, Matti 1974. Työväenkulttuuri. Teoksessa Hannu Launonen & Kirsti Mäkinen (toim.), Folklore tänään. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Hurri, Merja 1982. Suomen Työväen Musiikkiliitto STM 60. Tampere: Suomen Työväen Musiikkiliitto.

Hurri, Merja 1986. Knut Kangas, työväen musiikkimies porvarillisessa Suomessa. Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti.  

Jalkanen, Pekka & Kurkela, Vesa 2003. Suomen musiikin historia 6. Populaarimusiikki. Porvoo: WSOY.  

Kaatra, Kössi 1978. Alhaisolauluja. Valitut runot vuosilta 1903–27. Toim. Lauri Lajunen. Helsinki: Tammi.  

Kurkela, Vesa 1983. Taistojen tiellä soiteltiin – ja soiton tahdissa tanssittiin. Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti.

Kurkela, Vesa 1986. Tanhuten valistukseen. Musiikkikasvatus ja perinnetyö Suomen demokraattisessa nuorisoliitossa. Työväenmusiikki-instituutti, Helsinki.

Kurkela, Vesa 1988. Kisällien laulut – agitaatiota vai viihdettä. Etnomusikologian vuosikirja. Helsinki: Suomen etnomusikologinen seura.

Kurkela, Vesa & Rantanen, Saijaleena 2008. Laulava vallankumous. Teoksessa Pertti Haapala, Olli Löytty, Kukku Melkas & Marko Tikka (toim.), Kansa kaikkivaltias. Suurlakko Suomessa 1905. Helsinki: Teos.

Kurkela, Vesa 2009. Sisällissodan laulut. Teoksessa Pertti Haapala & Tuomas Hoppu (toim.), Suomen sisällissodan pikkujättiläinen. Helsinki: WSOY.

Kurkela, Vesa 2010. Työväeniltamat, valistus ja karnevaali. Teoksessa Joni Krekola, Kirsti Salmi-Niklander & Johanna Valenius (toim.), Naurava työläinen, naurettava työläinen. Näkökulmia työväen kulttuuriin. Väki voimakas 13. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Lehtinen, Kaarle 1945. Suomen työväen musiikkiliitto 1920–1945. 20-vuotishistoriikki. Suomen Työväen Musiikkiliitto, Tampere.

Lehtonen, Sanna-Maija 2017. ”Ja lauluin me käymme taistelohon, jalo, suuri on tehtävä meillä”. Työväen laulukirjan esittämä kuva työväenaatteesta, työläisistä ja yhteiskunnasta vuosina 1900–1917. Poliittisen historian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.  

Marx, Karl & Engels, Friedrich 1974. Kirjallisuudesta ja taiteesta. Edistys, Helsinki.

Palmgren, Raoul 1945­. Proletaarinen kulttuuri – Työväenkulttuuri – Edistyksellinen kulttuuri. Teoksessa 40-luku: sosialistisen sivistyksen ja kulttuurisuomalaisuuden aikakauskirja 9/1945. Helsinki: Kirjailijaryhmä Kiila.

Palmgren, Raoul 1965. Työläiskirjallisuus (proletaarikirjallisuus). Porvoo: WSOY.

Palmgren, Raoul 1966. Joukkosydän. Vanhan työväenliikkeemme kaunokirjallisuus I ja II. Porvoo: WSOY.  

Rantanen, Saijaleena 2016. Laulu- ja soittojuhlat työväen aatteellisessa sivistystoiminnassa 1910-luvun vaihteessa. Teoksessa Työväki ja sivistys. Väki voimakas 29. Toim. Sakari Saaritsa ja Sinikka Selin. Tampere: Työväen historian ja perinteen tutkimuksen seura.

Rantanen, Saijaleena 2017. Suomalaisten ”tuplajuulaisten” laulut. Ennen ja nyt 4/2017. Materiaalinen 1800-luku, osa II. Toim. Taneli Hiltunen: http://www.ennenjanyt.net/2017/12/suomalaisten-tuplajuulaisten-laulut/

Rasilainen, Usko 2005. ”Kaaren huipulla”: Suomen Työväen Musiikkiliitto 1980–2003. Tampere: STM-Musiikki.

Saunio, Ilpo 1974. Veli, sisko, kuulet kummat soitot. Työväenlaulut eilen ja tänään. Kansankulttuuri, Helsinki.

Saunio, Ilpo & Tuovinen, Timo 1978. Edestä aattehen. Suomalaisia työväenlauluja 1890–1938. Tammi, Helsinki.

Saunio Ilpo (toim.) 1980. Mitä työväenlaulut ovat? Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti.

Saunio, Ilpo (toim.) 1983. Laulu ottaa kantaa. Aineistoa 1970-luvun laululiikkeestä. Helsinki: Työväenmusiikki-instituutti.

Sinisalo, Hannu 1980. Työväenkirjallisuuden yhteiskuntakriittiset arkkiveisut Suomessa vuosina 1905–1918. Kotimaisen kirjallisuuden pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.

Soikkanen, Hannu (1961): Sosialismin tulo Suomeen ensimmäisen yksikamarisen eduskunnan vaaleihin asti. WSOY, Helsinki.

Tolvanen, Heta 2016. Työväenmusiikkia vai musiikkia työväelle? Työväen musiikkiharrastus Helsingissä 1918–1939. Suomen ja Pohjoismaiden historian pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.

 

 

JÄTÄ VASTAUS

Kirjoita kommenttesi
Kirjoita tähän nimesi